Informationshantering på SEB:s webbplatser

SEB:s höga krav i fråga om integritetsskydd och säkerhet gäller naturligtvis även beträffande informationshanteringen på våra webbplatser.

Information
På eller i direkt anslutning till de webbplatser där vi samlar in personuppgifter upplyser vi om för vilka ändamål dina uppgifter kan komma att behandlas.

Angående kakor (cookies)
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få information om:

  • att webbplatsen innehåller kakor;
  • vad dessa kakor används till;
  • hur kakor kan undvikas; samt
  • samtycke till användningen av kakor

Vi använder kakor på våra webbplatser
Vi vill informera dig om att vi använder kakor på denna webbplats. En kaka är en liten textfil som den webbplats du besöker sparar på din dator, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av olika webbplatser du besöker.

Läs mer om användning av kakor (cookies)

Nätundersökningar
Vi kan då och då komma att göra nätundersökningar för att bättre förstå våra besökares behov, önskemål, profiler och erfarenhet. Medverkan i sådana undersökningar är naturligtvis frivillig.

Registrering av kundbeteenden
SEB sparar kundernas beteenden på SEB:s webbplatser, såväl i inloggad miljö som på de öppna sidorna. Uppgifterna används för att öka kundnöjdhet och försäljning samt för att kunna lämna bättre erbjudanden av produkter och tjänster. Om du inte vill att dina uppgifter används på detta sätt måste du meddela detta skriftligt till oss på adressen SEB, Pul, 106 40 Stockholm.

Länkar
På SEB:s webbplats finns länkar till andra webbplatser som SEB inte kontrollerar. När du klickar på en av dessa länkar, flyttas du ut från vår webbplats och ansluts till en webbplats som tillhör den organisation eller det företag som du valt. Var och en av dessa länkade webbplatser upprätthåller en egen självständig policy vad gäller nätintegritet samt hantering och rutiner för datainsamling. Om du besöker en webbplats utanför SEB som är länkad till vår, bör du alltså ta del av den webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.