Carl Erik Levins Stiftelse

Carl Erik Levins Stiftelse har enligt stadgarna till ändamål, dels att dela ut stipendier för studier och dels lämna understöd till behövande personer.

Stiftelsens ändamål att lämna bidrag och understöd till behövande har stiftelsen valt att uppfylla genom att lämna generösa bidrag till organisationer som i sin verksamhet stödjer behövande. Mot den bakgrunden beviljar stiftelsen inga bidrag till behövande baserat på ansökningar från enskilda individer. Stipendier till studerande beviljas dock enskilda personer. Vid sin prövning beaktar styrelsen särskilt ansökningar från släktingar till Carl Erik Levin.

Stipendier beviljas inte till
- obetald praktik som inte utgör en del av studierna
- forskar- och doktorandstudier.

Ansökan
Stiftelsen har fyra ansökningstillfällen per år. Sista ansökningsdagar är 1 februari, 1 maj, 1 augusti och 1 november.

Ansökan gör du på www.stiftelseansokan.se