Aktuella räntor


Konton

Här kan du se aktuella räntor för våra konton.

KontoRäntesats %Senast ändrad
Privatkonto 1)02012-03-01
Enkla sparkontot 1)0,302014-01-08
Placeringskontot 1)

(löptid 3 månader–5 år)
1,30 (3 månader)
1,60 (6 månader)
Fler löptider
2014-04-14
Notariatkonto 1)0,302014-01-08
Skogskonto 1)
Skogslikvidkonto 1)
Skogsskadekonto 1)
2,002014-01-08
Individuellt pensionssparkonto0,352014-01-08
Investeringssparkonto 1) 2)0,30 2014-01-08

Bolåneräntor

Boräntor - listpris
I tabellen nedan ser du våra cirkapriser. Men din ränta kan bli lägre eller högre än den ränta som visas i tabellen. Vi utgår från våra upplåningsräntor (se nedan) och gör alltid en individuell bedömning utifrån din ekonomiska situation när vi bestämmer räntan på ditt lån.

Boräntor - upplåningsräntor
Den ränta du får på ditt lån sätts utifrån vår upplåningsränta plus en marginal som bestäms individuellt. Upplåningsräntan är den kostnad banken har för att låna pengar på marknaden och den gäller endast för bottenlån.


Övriga lån

Här ser du aktuella räntesatser för våra privatlån.

LånRäntesats %Senast ändrad
Enkla lånet4,75-12,862013-01-08
Medlemslån5,642013-01-08
Studentlån7,052013-01-08

1) De kontanta medlen på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
2) De finansiella instrumenten på kontot omfattas av investerarskyddet. Kunden har rätt till särskild ersättning om högst 250 000 kr om denne i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument på kontot. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

Exempel vad ett bolån kan kosta:
För ett bolån på 1 000 000 kr med rak amortering på 50 år och automatisk betalning* blir den effektiva räntan 3,56 % om låneräntan är 3,50 %. Den första månadsbetalningen blir 4 583 kronor. Om räntan är oförändrad under lånets amorteringstid (50 år) blir det sammanlagda beloppet 1 876 461 kronor. Med 30 % skattereduktion på räntekostnaden blir det 1 613 523 kronor.
* Inga avgifter

Besök SEB:s privatekonoms sida

Hur sätts bolåneräntan?
Räntan sätts utifrån bankens kostnad för att låna pengar på marknaden, en så kallad upplåningsränta, och en marginal.
Så här sätts bolåneräntan